قوانین ومقررات پاندا چت

رعایت قوانین وقواعد چت روم الزامی است و عدم رعایت این قوانین و اصول به بلاک شدن واخراج شدن کاربر از چت روم موجب می شود.با رعایت قوانین در بهبود فضای این چت روم کمک کنید.

  • بحث سیاسی ممنوع

    هر گونه بحث سیاسی ، حزبی و خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

  • ارسال کلمات مستهجن ممنوع

    ارسال هر گونه عکس یا کلمات غیر مجاز و مستهجن ممنوع.دعوا و فحاشی ممنوع